Index Sarah Baartman Distriksmunisipaliteit skenk nuwe brandweerwa aan Camdeboo
Date Added: 24 June 2015

Die Sarah Baartman Distriksmunisipaliteit het op Vrydag, 19 Junie 2015, ‘n splinternuwe brandweerwa  ter waarde van R840 000 aan die Camdeboo Plaaslike Munisipaliteit, tydens ‘n plegtiheid by die Alex Laing-gemeenskapsaal in Kroonvale, oorhandig.

“In die geval van vuurrampe werk die munisipaliteite saam om die gemeenskap uit te help. Ons is ontplooi om u te dien,” het die Uitvoerende Burgemeester van die Sarah Baartman Distriksmunisipaliteit, Khunjuzwa  Eunice Kekana, gesê.

“In 1995 en 2012 het die Camdeboo Plaaslike Munisipaliteit brandweervoertuie ontvang. Laasgenoemde het R1.5 miljoen and gekos. In 2005 is die hazmat-eenheid oorhandig. Al hierdie voertuie is nog in goeie toestand.

“Hierdie voertuie, en die beamptes wat dit bestuur, moet ‘n groot area dek – vanaf Nieu Bethesda tot op Aberdeen en soms tot by Jansenville.”

Nthuthu Poswa, ‘n gemeenskapsontwikkelingwerker, het die Distriksmunisipaliteit asook die Camdeboo Plaaslike Munisipaliteit bedank vir hul bystand.

“Ek wil namens die gemeenskap hartlik dankie sê vir hierdie skenking. Ons oe is oop en ons sien wat die regering vir ons doen.”

Camdeboo Munisipale Burgemeester, Hanna Makoba, het die gemeenskap aangemoedig om die nuus van hierdie skenking vanaf die Distriksmunisipalteit te versprei.

“Ek glo hierdie beamptes is goed opgelei en weet wat van hulle verwag word. Ek wil egter vra dat die gemeenskap ook na hierdie voertuig moet omsien deur die misbruik daarvan onmiddellik te rapporteur,” het sy gewaarsku.

“Hierdie voertuig, en die beampte wat dit bestuur, moet lewens red en nie andersom nie.”


CAPTION: Die Uitvoerende Burgemeester van die Sarah Baartman Distriksmunisipaliteit, Khunjuzwa  Eunice Kekana (links) oorhandig the sleutel van die nuwe brandweerwa (in agtergrond) aan die Burgemeester van die Camdeboo Plaaslike Munisipaliteit, Hanna Makoba (regs)